Armáda » Informační servis » Zpravodajství » Závěr roku 2016 ve Vojenském fondu solidarity

Závěr roku 2016 ve Vojenském fondu solidarity

26.1.2017 • Vnitroresortní veřejná sbírka ke Dni válečných veteránů.

Říjen - listopad 2016 • Myšlenka uspořádat vnitrorezortní sbírku Vojenského fondu solidarity při příležitosti Dne válečných veteránů se osvědčila. Nemalou zásluhu na úspěšné realizaci veřejné sbírky mají Spolek pro euroatlantickou spolupráci JAGELLO 2000 Ostrava a společnost TATRA TRUCKS, a.s. Kopřivnice. Bez jejich nezištného přispění by nebylo možné dárcům věnovat vlčí mák, symbol Dne válečných veteránů. Děkujeme.

Listopad 2016 • Vnitroresortní veřejnou sbírku u příležitosti Dne válečných veteránů uspořádal v říjnu a listopadu Vojenský fond solidarity. Po jednotlivých součástech resortu putovalo celkem 62 sbírkových pokladniček, které si vzali na starost vojáci v činné službě převážně z řad vrchních praporčíků a vojenských kaplanů. Výtěžek sbírky činil celkem 579 085 Kč. Všem přispěvatelům patří poděkování.

Pomoc dětem – sirotkům po vojácích, kteří zemřeli při výkonu služby

Prosinec 2016 • Stejně jako v loňském roce rozhodl výbor Vojenského fondu solidarity o finanční pomoci dětem vojáků, kteří službě obětovali to nejcennější – svůj život. Před Vánocemi obdrželo 23 dětí, kterým se snaží fond alespoň touto cestou zkvalitňovat jejich život, finanční příspěvek.

Společnost ČEPRO, a.s. naším aktivním přispěvatelem

Prosinec 2016 • Společnost ČEPRO, a.s. uspořádala v závěru uplynulého roku veřejnou sbírku u čerpacích stanic EuroOil ve prospěch Vojenského fondu solidarity. Do sbírky přispěli i zaměstnanci společnosti ČEPRO, a.s. Sbírka dosáhla celkové výše 100 000 Kč. Děkujeme společnosti ČEPRO, a.s. a všem přispěvatelům.

Armádní muzeum Žižkov (Vojenský historický ústav Praha)

Prosinec 2016 • V posledním čtvrtletí roku 2016 (říjen – prosinec) darovali návštěvníci do pokladničky trvale umístěné v Armádním muzeu Žižkov v Praze celkem 36 000 Kč a 63,50 €. Jménem klientů Vojenského fondu solidarity děkujeme všem dárcům a zaměstnancům muzea za ochotu a vstřícnost.

Letecké služby Hradec Králové, a.s. znovu přispěla

Prosinec 2016 • Dalším příspěvkem ve výši 20 000 Kč se akciová společnost Letecké služby Hradec Králové zařadila mezi pravidelné dárce Vojenskému fondu solidarity. Děkujeme za podporu jménem našich klientů.

Průměrné hodnocení (0 hlasů): 0, vaše hodnocení: Hlasování jste se nezúčastnil(a), hlasování bylo již ukončeno.


Fotogalerie
  • Symbolický šek od zástupců JAGELLO 2000 a TATRA TRUCKS, a.s Symbolický šek od zástupců JAGELLO 2000 a TATRA TRUCKS, a.s Symbolický šek od zástupců…
  • Jedna z 62 sbírkových pokladniček. Jedna z 62 sbírkových pokladniček. Jedna z 62 sbírkových…
  • Vlčí mák – symbol Dne válečných veteránů Vlčí mák – symbol Dne válečných veteránů Vlčí mák – symbol Dne…