Brigádní generálka Lenka Šmerdová byla jmenovaná předsedkyní výboru Vojenského fondu solidarity

Autor: Jiří MAJKUS, ředitel Vojenského fondu solidarity

Do funkce předsedkyně výboru Vojenského fondu solidarity (VFS) byla ministrem obrany České republiky nově jmenována poradkyně náčelníka Generálního štábu Armády České republiky brigádní generálka Lenka Šmerdová.

Brigádní generálka Mgr. Lenka Šmerdová

Na jednání výboru Vojenského fondu solidarity dne 15. června 2017 převzala funkci jeho nově jmenovaná předsedkyně, brigádní generálka Lenka Šmerdová, která se podrobně seznámila s činností fondu jako celku a úlohou jeho výboru v procesu pomoci vojákům v činné službě, kteří se ne vlastní vinou ocitli v tíživé životní situaci.

V diskusi o výhledech činnosti fondu v nejbližší budoucnosti vyjádřila přesvědčení o postupném vývoji VFS směrem k profesní stavovsky vnímané organizaci sloužící všem vojákům při řešení složitých situací zejména v přímé souvislosti s výkonem služby a také pomoci pozůstalým dětem po vojácích, kteří službě obětovali to nejcennější – svůj život.

Zdůraznila, že v nejbližší době je nutné cíleně vysvětlovat vojákům důležitost podílu každého z nich na ekonomické podpoře fondu, a to v duchu „Pomáhám-li fondu, pomáhám sám sobě“. Stejně tak je na základě dvouletých zkušeností z činnosti Vojenského fondu solidarity nutné udržet nastolený trend realizace vždy včasné, rychlé, účinné a efektivní pomoci každému vojáku či vojákyni v tíživé životní situaci. Lidé jsou tím nejcennějším, co armáda má a péče o ně musí být na prvním místě.