Aktuálně

Akce vojenského fondu solidarity v letním období 2016.

 

Příslušníci vzdušných sil při sportovní akci mysleli také na pomoc potřebným.
2. 6. 2016 • Golfový turnaj příslušníků vzdušných sil přinesl všem zúčastněným kromě příjemného sportovního zážitku také pocit sounáležitosti při pomoci kolegům – vojákům a vojákyním, kteří se ocitli v tíživé životní situaci. Jejich příspěvek do Vojenského fondu solidarity činil 12 700 Kč. Děkujeme.
Příslušníci 15. ženijního pluku oslavili Den ženijního vojska příspěvkem do Vojenského fondu solidarity.
30. 6. 2016 • Ženisté Armády České republiky v posádkách Bechyně a Olomouc uspořádali sbírku při příležitosti oslav „Dne ženisty“, jejíž výtěžek 25 426 Kč odevzdali Vojenskému fondu solidarity. Děkujeme.

 

FOTO - ŠEK


Sbírková kasička trvale umístěná v expozici Armádního muzea Žižkov (Vojenský historický ústav Praha) vydala svůj tříměsíční poklad.
Červenec 2016 • Za druhé čtvrtletí roku 2016 (duben – červen) darovali návštěvníci do kasičky umístěné v Armádním muzeu Žižkov v Praze celkem 30 491 Kč, 97,40 € a 5 $. Děkujeme všem dárcům a také zainteresovaným pracovníkům muzea za vstřícnost.
Akce „Podporujeme naše vojáky“ v Pevnosti Dobrošov přinesla své ovoce.
30. - 31. 7. 2016 • Dělostřelecká tvrz Dobrošov u Náchoda byla jako první památka vojenské fortifikace z doby před 2. světovou válkou odtajněna a zpřístupněna v roce 1968. Najdete tu jedny z největších pevnostních objektů v ČR. V době druhé světové války zde německá armáda zkoušela tajné zbraně. Ale k vidění jsou také figurky vojáčků od modeláře Lubora Šušlíka, které jsou evropským unikátem, ojedinělé malby z roku 1938 v jednom z objektů a mnohé další. Otevřeno denně od 1. dubna do 31. října. Více www.pevnost-dobrosov.kvalitne.cz Zde se o posledním červencovém víkendu díky pracovníkům Regionálního muzea v Náchodě konala akce „Podporujeme naše vojáky“. Přinesla Vojenskému fondu solidarity 8 366 Kč. Všem přispěvatelům děkujeme.

 

Aktuálně Aktuálně Aktuálně
Charitativní běh na podporu Vojenského fondu solidarity, připravený příslušníky 43. výsadkového praporu v Chrudimi, přinesl úctyhodný výsledek.
27. 8. 2016 • Celkem 397 přihlášených běžců spolu s dalšími přispěvateli velmi příjemně překvapilo organizátory. Chrudimští výsadkáři po závěrečném součtu odeslali 89 035 Kč do Vojenského fondu solidarity. Všem dárcům patří velké poděkování.

 

Aktuálně Aktuálně Aktuálně Aktuálně
Aktuálně Aktuálně