Vojenský újezd Brdy

Autor: A-News s.r.o.

Dokument představuje jeden z pěti vojenských újezdů v ČR – Brdy. Jsou v něm spojeny zajímavé informace z historie újezdu s informacemi o jeho využití pro vojenskou činnost, o lesním a vodním hospodaření, o zpřístupnění části újezdu pro veřejnost, o zdejší flóře a fauně a o zapojení do projektu na ochranu přírodního bohatství. Součástí dokumentu jsou informace o kótě 718.
Dokument vznikl v roce 2008, A - NEWS, s.r.o. 18. min.

Realizace: A-News, s.r.o. pro © Ministerstvo obrany ČR, 2008
Pro www.army.cz upravil: František Bobisud; OKMV MO, 2010

Vojenský újezd Brdy

Autor: Prezentační a informační centrum MO

Nahrává se přehrávač videa ...