Kroměříž

Kroměříž

Město Kroměříž vzniklo a rozvíjelo se v místě s výhodnou geografickou polohou a velmi příznivými přírodními podmínkami, na nížinné ploše břehů toku řeky Moravy. Zde je střed Moravy. Nejen v geografickém slova smyslu. Kroměříž vyrostla v úrodné zemědělské krajině. Neznámý autor národopisné mapy Hané z přelomu 18. a 19. století zakreslil Kroměříž u jižní hranice oblasti, kterou nazval „Terra promissa vulgo sacra Hana“ – „Země zaslíbená neboli Svatá Haná.“

Kroměříž

Původní tržní osada na křižovatce obchodních cest se stala v první čtvrtině 12. století majetkem olomouckých biskupů. Slovenská ves byla kolem roku 1260 povýšena na město. Biskupové vybudovali v Kroměříži reprezentační letní rezidenci a umístili v ní správu rozsáhlého majetku diecéze. Středověké a raně novověké město utrpělo husitskými válkami, v 17. století hlavně švédskými vpády v třicetileté válce. Dočkalo se velkorysé obnovy, historické jádro Kroměříže zůstalo v podstatě uchováno i v průmyslovém období. Významnou kapitolu dějin města tvoří rok 1848, kdy byl do Kroměříže přeložen ústavodárný říšský sněm rakouské monarchie. Návrh ústavy s výraznými demokratickými prvky vstoupil do dějin české státnosti a počátků demokracie ve střední Evropě.

Kroměříž je město historických památek, škol, umění a kultury. Je nazýváno Hanáckými Aténami. Vyhledávají ho návštěvníci zejména pro bohatství památek. Kroměříž byla vyhlášena nejkrásnějším historickým městem České republiky za rok 1997. Komplex historických zahrad a Arcibiskupského zámku byl v prosinci 1998 zapsán do seznamu světového dědictví UNESCO. Město je dějištěm každoročních hudebních festivalů, výstav, odborných konferencí, sympozií a kongresů.

Vztah města Kroměříž k vojákům obecně a k Armádě České republiky byl vždy v historii a i v současné době výrazně kladný. A nebylo to jen tím, že Kroměříž byla dlouhá desetiletí posádkovým a vojenským městem. Od roku 1991 se v Kroměříži pravidelně konal Mezinárodní festival vojenských hudeb. Tato akce, která byla přerušena v roce 2009 a znovu obnovena v roce 2011, byla vyhodnocena jako jedna vůbec z nejúspěšnějších turisticko-kulturních akcí pořádaných v Kroměříži od roku 1990. Tradice tohoto festivalu byla velmi úspěšná a postupně zde vystoupily vojenské hudby z USA, Rakouska, Itálie, Francie, Lucemburska, Velké Británie, Maďarska, Polska, Spolkové republiky Německo, Rumunska, aj.

Program koncertu ke Dni rodin
Ústřední hudba AČR Praha
18. května 2012 – Kroměříž

1.

Julius FUČÍK:

Vjezd gladiátorů

 

Gioachino ROSSINI:

Allegro z op. „Vilém Tell“

2.

Wolfgang Amadeus MOZART:

Canzonetta z op. „Don Giovanni“

3.

Manuel de FALLA:

Španělský tanec

4.

Frederick LOEWE:

My Fair Lady (Chtěla bych tančit)

5.

J. REVAUX, C. FRANCOIS:

My Way

6.

Andrew Lloyd WEBBER:

Memory z muzikálu „Cats“

7.

B. I. FOMIN, K. PODREVSKIJ:

Dorogoj dlinnoju (Dlouhá cesta)

8.

Waldir de AZEVEDO:

Amorada „Romanza Brasileirinho“

9.

Duke ELLINGTON:

Don´t Get Around Much Anymore

10.

John LENNON, Paul Mc CARTNEY:

All My Loving

11.

Norman GIMBLE, Pablo R. RUIZ:

Sway

12.

John WILLIAMS:

Symfonické pochody

13.

John KANDER, Fred EBB:

New York

14.

George GERSHWIN:

It´s Wonderfull

15.

Jack JUDGE, Harry WILLIAMS:

Tiperrary

16.

Jaroslav JEŽEK:

David a Goliáš

17.

Jaroslav JEŽEK:

Tmavomodrý svět

18.

Skotská lidová:

Valčík na rozloučenou

19.

Jaromír VEJVODA:

Škoda lásky

 

Koncert dirigují:

 

pplk. Jaroslav ŠÍP
mjr. Radomil CÍLEČEK

 

Vokální sólisté:

(Dasha) Dagmar Sobková – 9, 10, 11, 19
Karolína Žmolíková – 4, 6, 19
Vladimíra Patáková – 13, 14, 19
Jurij Kruglov – 2, 7, 19
Filip Gondolán – 15, 17, 19 
Sestry Havelkovy – 16, 18, 19

 

 

Instrumentální sólisté:

Ludmila Budínská – 3, 5, 7 
npor. Martin Beneš – 8

 

Slovem provází:

Václav Žmolík

Autorka: Mira Třebická, komunikační manažerka náčelníka Generálního štábu AČR