Den rodin

Autor: autor a VTÚPV Vyškov

Armáda České republiky spolu s Ústřední hudbou AČR si Vás dovoluje pozvat, Vás rodinné příslušníky vojáků, kteří slouží v zahraničních misích, Vás válečné veterány, vojáky v činné službě a občany posádkových měst, na koncerty pořádané ke Dni rodin.

Rodina je pořád základní složkou společnosti, i když to v dnešní době není tak viditelné. Pracující rodiče přispívají k ekonomické situaci státu, ať už fyzickou, tvořivou, podnikatelskou, vzdělávací či jinou činností. Navíc vychovávají, finančně podporují a vzdělávají své děti. Ideálně žijí v harmonickém vztahu, mají se rádi, vzájemně si pomáhají, tolerují se, respektují. Vedle těchto rodin se bohužel objevují i rodiny, které nemohou své děti vychovávat v klidném mírovém prostředí. A není jich málo. Jsou země, jako například Afghánistán, kde fungování rodiny mezi pumovými útoky je přinejmenším velmi těžké.

Den rodin

Na koncertech ke Dni rodin si společně s Ústřední hudbou Armády České republiky a předními českými interprety, na straně jedné, připomeneme význam soudržnosti rodiny, která je pro příslušníka AČR tím nejdůležitějším zázemím, na straně druhé, význam příslušníků AČR, kteří v nelehkých podmínkách v zahraničních misích stavějí základy pro klidný a spokojený život rodičů a dětí v těchto vzdálených zemích.


Vážení a milí přátelé,

přijďte si nejen zazpívat, ale společně oslavit svátek, který ne pro všechny na této zemi je zatím samozřejmostí.

Koncerty ke Dni rodin se uskuteční ve vybraných posádkových městech – Vyškově, Olomouci, Kroměříži, Liberci, Praze a Karlových Varech ve dnech 16. až 22. května 2012.


Posádková města Armády České republiky

Na rozdíl od mnoha jiných českých, moravských a slezských měst mají tato města něco specifického, jednoho společného jmenovatele – přítomnost vojenské posádky.

Historie vojenských posádkových měst je bohatá a rozmanitá, sahající až do středověku. Zahrnuje více či méně rozsáhlý sled válečných událostí, z nichž některé měly rozhodující dopad na osudy daného města či dokonce celé naší země. Odrážejí se zde změny v dislokaci útvarů v tradičních posádkových městech, modernizace výzbroje vojsk apod. S historií vojenských posádek jsou také nerozlučně spjaty osudy a sídla vojenských velitelství.

Stručné promítnutí vojenské historie posádkových měst až do současnosti dává představu také o umístění jednotlivých současných velitelství Armády České republiky od stupně brigády (letecké základny) výše. Útvary a zařízení AČR jsou k 1. lednu 2012 rozmístěny ve 27. posádkách, 20 samostatných dislokačních místech a 38 dislokačních místech.

Mira Třebická, komunikační manažerka náčelníka Generálního štábu Armády České republiky