Armáda » Informační servis

Informační servis

Ze zpravodajství

23.8.2016 •Mokrou studenou letní nocí běží za svitu měsíce v tichosti čtveřice mužů. Jen při občasných krátkých zastávkách protne noční tmu světlo „čelovky“, ozve se šustot mapy a mezi jednotlivými nádechy zaznívají slova: azimut, čtverec, vzdálenost či bonusový bod. Za pár okamžiků vše opět přikryje tma a pomalu utichají i kroky neomylně mířící k blízkému červenému světélku.

Soutěž průzkumných hlídek

20.8.2016 •Letošní již devatenáctý ročníku Dne sil podpory AČR - Cihelna 2016 se konal ve dnech 19. až 20. srpna v Králíkách nedaleko srubu K - S 14 „U Cihelny“. Podle pořadatelů akci navštívilo necelých dvacet tisíc diváků.

Den sil podpory Cihelna 2016 se opět těšil velké pozornosti

19.8.2016 •Na nasazení do zahraniční mise v Mali se připravuje v pořadí 9. úkolové uskupení AČR EUTM Mali. Příslušníci především ze 7. mechanizované brigády Hranice absolvovali ve dnech 15. až 19. srpna 2016 v okolí obcí Mikulůvka, Oznice a Bytřičky výcvik přežití S.E.R.E.

Se psy v patách

19.8.2016 •V týdnu od pondělí 15. srpna do pátku 19. srpna 2016 probíhal v oblasti vodní nádrže Slezská Harta a jejím okolí plánovaný výcvik příslušníků 601. skupiny speciální sil v součinnosti s leteckou jednotkou SOATU z 22. základny vrtulníkového letectva.

Speciální síly cvičily na Slezské Hartě říční operace

18.8.2016 •Ve čtvrtek 18. srpna 2016 zahájil náčelník Generálního štábu AČR armádní generál Josef Bečvář další z pravidelných výstav na Vítězném náměstí v Praze 6, nazvanou Ženy na bojištích a v zázemí.

Zahájení výstavy před budovou Generálního štábu AČR - Ženy na bojištích a v zázemí

18.8.2016 •Nadcházející víkend bude v Kralické pevnostní oblasti patřit již 19. ročníku Dne sil podpory AČR - CIHELNA 2016. Samotné akci, která vygraduje v sobotu 20. srpna 2016, však předcházelo vybudování zázemí pro všechny cvičící s týdenním předstihem a také její prezentace v centru Pardubic.

Do Dne sil podpory zbývá už jen pár dní

18.8.2016 •Ve středu 17. srpna se v Praze uskutečnilo setkání náčelníka Generálního štábu AČR armádního generála Josefa Bečváře a velitele Mnohonárodního sboru Severovýchod generálporučíka Manfreda Hofmanna.

Čeští vojáci ve struktuře Mnohonárodního sboru Severovýchod

17.8.2016 •Lipenské centrální parkoviště se v úterý 16. srpna na několik hodin stalo vojenským spojovacím uzlem s olympijskými hrami. Armáda ČR si pro návštěvníky Olympijského parku Rio Lipno 2016 připravila speciální program.

Vojenský Olympijský park Rio Lipno 2016 se povedl

12.8.2016 •Armáda České republiky je s olympiádou v Riu spojena hned dvakrát: Prostřednictvím sportovců z Armádního sportovního centra Dukla a také Olympijským parkem Rio Lipno 2016. Zde se v úterý 16. srpna malým i velkým návštěvníkům představí vojáci s technikou i spoustou dalších lákavých atrakcí.

Přijeďte za armádou do olympijského parku na Lipně

11.8.2016 •Ve středu 10. srpna navštívil náčelník Generálního štábu AČR armádní generál Josef Bečvář vojenské útvary v Bechyni a Jindřichově Hradci, aby se seznámil s plněním aktuálních úkolů. Hlavními tématy jednání s veliteli byly modernizační projekty v oblasti výzbroje a nemovité infrastruktury, personální naplněnost a opatření spojená s nově vzniklými jednotkami aktivní zálohy. Generála doprovázel velitel Pozemních sil AČR generálmajor Ján Gurník a ředitel Krajského vojenského velitelství v Českých Budějovicích podplukovník Alois Urban.

Armádní generál Bečvár mezi vojáky v Bechyni a Jindřichově Hradci