Vánoční koncert v Komorním Hrádku doplnila výstava pohádkových knih

V pátek 15. prosince se Komorním Hrádku uskutečnil vánoční koncert v podání dechového kvinteta Nocturno Posádkové hudby Praha.

Vánoční koncert v Komorním Hrádku

Několik desítek hostů přivítal ve vánočně nazdobených zámeckých prostorách organizátor této akce, ředitel Agentury profesního rozvoje a podpory aktivit plk. gšt. Pavel Vobůrka.

Rozjímat nad sebou, vánočními svátky a celou řadou dalších filozofických a duchovních otázek vybízel podmanivý hlas zástupce hlavního kaplana AČR Vladimíra Hudouska, který hudební produkci doprovázel slovem.

Dokonalou vánoční atmosféru dotvořila především výtvarně pojatá výstava starších pohádkových knih z let 1906 až 1965 nazvaná výstižně Sto krásných.