Šest set vojáků a vojákyň ve Vyškově přísahalo, že pro obranu vlasti nasadí život

Autor: Vladimír Bezděk, VeV-VA

U příležitosti oslav 99. výročí vzniku samostatného československého státu složilo na Masarykově náměstí ve Vyškově slavnostní přísahu 600 vojáků a vojákyň. U slavnostního aktu byl náměstek ministra obrany Daniel Koštoval, náčelník Generálního štábu AČR armádní generál Josef Bečvář a řada další významných hostů.

Na Masarykově náměstí ve Vyškově zaznělo:

Věrnost České republice slíbili historicky poprvé společně nejen noví příslušníci Armády České republiky, ale i aktivní zálohy a také účastníci dobrovolného vojenského cvičení. Ti všichni právě absolvují základní výcvik u Velitelství výcviku – Vojenské akademie ve Vyškově.

V úvodu slavnostního aktu připomněl význam vojenské přísahy velitel Velitelství výcviku – Vojenské akademie brigádní generál Josef Kopecký. „Vojenská přísaha k vojsku a k životu vojáka neoddělitelně patří. Je nejen významným právním aktem, ale rovněž i závazkem morálním, závazkem povinnosti při obraně státu, závazkem k tradičním vojenským hodnotám, jakými jsou odpovědnost, spravedlnost, obětavost, odvaha, věrnost a čest,“ řekl generál Kopecký.

Krátce poté zazněla z úst generála Kopeckého slova vojenské přísahy, včetně toho nejvyššího závazku, a to k nasazení života pro obranu vlasti. „Tak přísaháme“, zaburácelo zaplněným náměstím a sílu tohoto okamžiku pak podtrhla státní hymna.

„Základním úkolem armády je a zůstane obrana vlasti. Každý příslušník naší armády musí kromě svých práv znát také svoje povinnosti, a to nejen jako voják, ale i jako občan České republiky. Nezapomínejte, že jste vojáci 24 hodin denně, bez ohledu na to, zda jste právě ve službě, či máte volno,“ zdůraznil přísahajícím vojákům náčelník Generálního štábu AČR armádní generál Josef Bečvář.