Historie budovy Generálního štábu Armády České republiky v Praze - Dejvicích

Výstavba areálu Generálního, původně Hlavního štábu naší armády byla zahájena 16. května 1935. První ucelené úvahy o této stavbě v Praze - Dejvicích sahají ovšem již do přelomu 20. - 30. let Původní stavební plány, zpracované vojenskou projekční kanceláří, byly podstatně přepracovány s ohledem na urbanistický projekt profesora architekta A. Engela. Podstata těchto úprav spočívala zejména v situování komplexu Hlavního štábu a v konečném vyznění průčelí stavby.

Současně se stavbou Hlavního štábu byla zahájena výstavba sousední budovy penzijní likvidatury a o rok později, na jaře 1936, také budov Vojenské ústřední účtárny. Spolu se starším Vojenským technickým a leteckým ústavem tak bylo dokončeno rozsáhlé seskupení ústředních budov vojenské správy v oblasti Dejvic, Bubenče a Hradu.

Po výběrovém řízení byla stavba zadána firmám R. Matolín, V. Hlaváček a V. Müller Praha (zednické a železobetonové práce), V. Vlasák (klempířské práce), V. Hodek (tesařské práce), Wildmann a Preis (pokrývačské práce). Rozpočet byl plánován ve výši 5 562 000 korun. Stavba měla být odevzdána 31. srpna 1936, ale tento termín byl posunut na 31. května 1937. Správcem stavby byl ustanoven major J. Urban.

Samotná stavba objektů vyžadovala některá specifická řešení. Již ve fázi výkopových prací bylo nutné respektovat blízkost Vojenského technického a leteckého ústavu a podchytit jeho základy na přilehlé straně do hloubky 3-4 metrů. Toto opatření bylo navíc podmíněno dosud nebývalým rozsahem a hloubkou základů nové stavby. Navíc již v průběhu prací došla z Ministerstva národní obrany změna dispozic v souvislosti s požadavkem na vybudování krytu. Při těchto pracích na dvoupodlažním podzemí bylo poprvé v Praze použito malého bagru.

K ojedinělým prvkům využitým v době stavby patřilo i obložení suterénních prostor žulovými deskami, řešení vodojemů, při konečném vnitřním vybavení pak užití poměrně vysokého stupně mechanizace k běžné obsluze areálu (transportér na uhlí, moderní kotelna), zavedení potrubní pošty (firma Microphon) a instalace pancéřové síně (firma R. Matolín).

Areál Hlavního štábu sloužil po dokončení v roce 1937 svému účelu do roku 1939. Po okupaci nacistickým Německem zde byl v jednom patře umístěn štáb pro likvidaci československé branné moci a poté inspektorát vládního vojska. Převážnou část budovy však zabraly vojenské okupační úřady. Po roce 1945 byl v budově opět umístěn Hlavní štáb armády. Označení Hlavní štáb se přestalo používat v roce 1950, kdy bylo nahrazeno názvem Generální štáb (nejprve se jednalo o Generální štáb Československé armády a později o Generální štáb Československé lidové armády), který se používá dodnes.

Od 1. ledna 1993 působí v budově Generální štáb Armády České republiky.