Překlad některých funkcí použitých v dokumentaci a seznamu

Accountant - účetní
Instrument Mechanic - přístrojař
Adjutant - vojenský pobočník
Interpreter - tlumočník
Administration - administrativa
Chaplain - kaplan /kurát/
Admin. and Spec. Duties - admin. a speciální služby
Chaplains Duties - kaplanská služba
Air Gunner ( A/G ) - palubní střelec
Link Trainer Instructor - instruktor výcviku na trenažéru
Air Traffic Control - řízení letového provozu
Maint. Assistant - asistent opravář
Armaments Officer - zbrojní důstojník
Medical Officer - lékař
Armourer - zbrojíř
Medical Orderly - zdravotník
Armourers Assistant - zbrojní asistent
Meteor Officer - důstojník meteorolog
Assistant Adjutant - asistent vojenského pobočníka
Carpenter - čalouník
Nursing Orderly - zdravotnice
Clerk - písař
Padre - duchovní /kněz/
Cook - kuchař
Parachute Packer - balič padáků
Cook/Butcher - kuchař/řezník
Photographer - fotograf
Draughtsman - kreslič
Safety Equip. Assistent - asistent bezpečnost. technika
Education Officer - výchovný důstojník
Safety Equip. Worker - bezpečnostní technik
Electrician - elektrotechnik
Signal Officer - důstojník signalista
Engineering Officer - důstojník technik
Storekeeper - skladník
Equip Assistant Stores Officer - důstojník skladu
Fitter - montér
Radar Operator - radarový operátor
Fire Fighter - hasič
Trade Unknow - obor neznámý
Flight Engineer - letový technik
Trainee - žák
Trainee Aircrew - osádka ve výcviku
Flight Mechanic - letecký mechanik
Ground Defence - pozemní obrana
War Correspondent - válečný zpravodaj
Ground Staff - pozemní personál
Wireless Mechanic - radiomechanik
Instructor - instruktor
Wireless Operator - radista
Intelligence Officer - zpravodajský důstojník

 

Přehled předepsaných zkratek českých a anglických hodností

armádní generál - arm. gen. - Air Marshal - A/M
divizní generál - div. gen. - Air Vice Marshal - A/V/M
brigádní generál - brig. gen. - Air Commodore - A/Com
plukovník - plk. - Group Captain - G/Cpt
podplukovník - pplk. - Wing Commander - W/Cmdr
major - mjr. - Squadron Leader - S/Ldr
štábní kapitán - škpt.
kapitán - kpt. - Flight Lieutenant - F/Lt
nadporučík - npor. - Flying Officer - F/O
poručík - por. - Pilot Officer - P/O
podporučík - ppor.
štábní praporčík - št. prap. - Warrant Officer - W/O
praporčík - prap.
štábní rotmistr - šrtm.
rotmistr - rtm.
rotný - rtn. - Flight Sergeant - F/Sgt
četař - čet. (asp.) - Sergeant - Sgt
desátník - des. - Corporal - Cpl
svobodník - svob. - LAC - LAC
vojín - voj. - AC 1 - AC 1
vojín nováček - voj. nov. - AC 2 - AC 2

 

Některé použité zkratky

MNO - ministerstvo národní obrany
OTU, Operational Training Unit - Operační výcvikové středisko
RAF, Royal Air Force - Královské letecké síly
WAAF, Women’s Auxiliary Air Force - ženský sbor pomných služeb letectva
NT - náhradní těleso
134 CA Czechoslovak Airfield - čs. stíhací letiště 134
ACH, Aircrafthand - pomocník
ACH/GD, Aircraftman/General Duties - přísl. pomocného družstva pro všeobecné služby
WOM, Wireless Operator Mechanic - palubní radiomechanik /pozemní/
PT/Instructor, Physical Training Instructor - tělovýchovný instruktor
ACH/Ground staff - pomocný pozemní personál
L/O, Liaison Officer - styčný důstojník
Instrument Repairer - opravář palubních přístrojů
HQ, Headquarters - hlavní stan - ve smyslu velitelství
FMA, Flight Mechanic A - letištní mechanik drakař
FME, Flight mechanic E - letištní mechanik motorář
Ground Defence - protiletecká obrana