Generálové letectva, bývalí příslušníci RAF

AMBRUŠ Ján OBE

* JANOUŠEK Karel KCB

BERGMAN Václav AFC, DFC + Bar

KOCFELDA Pavel

BREITCETL Jindřich DFC

KUČERA Otmar DFC

DOLEŽAL František

LIŠKA Antonín

DUDA Josef CBE

*** LUDIKAR Marcel

DVORSKÝ Stanislav

MANSFELD Miloslav DSO, DFC, AFC

FAJTL František

MRÁZEK Karel DSO, DFC

*** GROFČÍK Mikuláš

MUZIKA Jaroslav AFC

HANUŠ Josef, Jan

NÁPRSTEK Karel

HARTMAN Jiří DFC

NEDVůD Vladimír MBE, DFC

HESS Alexander DFC

NůMEC Herbert

HLAëO Jaroslav OBE, DSO, DFC

OCELKA Josef DFC

*** HLUČKA Stanislav

*** PEŘINA František

HRBÁČEK Hugo DFC

POSPÍCHAL Karel

*** HUSÁR Rudolf

PROKOP Jan

CHÁBERA František

** RYPL František

IRVING Jan

*** SCHWARZ Ivan

JAŠKE Josef DFC

*** ŠIŠKA Alois

 

*** SMIK Otto

 

SOUKUP Vladimír

 

* v rámci rehabilitace po roce 1989 povýšen do hodnosti gen. armády
** povýšen po válce, sloužil i po roce 1948
*** povýšen v rámci oslav 50. výročí ukončení války
(ostatní povýšeni v rámci rehabilitace v letech 1990-1992)