138. Sqdn RAF pro plnění zvláštních úkolů

Letka čís. 1419 ze základny Newmarket, původně určená pro plnění speciálních úkolů, byla dne 25. srpna 1941 přetvořena na 138. Sqdn. Od jejího zřízení až do své tragické smrti dne 10. 12. 1942 u ní jako první československý pilot létal Leoš Anderle a kratší dobu také Karel Knaifl. Hlavním úkolem 138. Sqdn bylo udržovat spojení s odbojovým hnutím v jednotlivých státech okupované Evropy. Letounů Whitley bylo požíváno ke shozu zbraní, zásob a agentů, letouny Lysander přistávaly na okupovaném území za účelem vysazení nebo odvozu agentů. První úspěšný odvoz byl uskutečněn v únoru roku 1942.

Při mnoha zásobovacích letech byly na palubě letounů pumy pro napadení spojovacích komunikací. Útoky však zpravidla kryly vlastní operace s tajným posláním. V říjnu 1942 byly letouny Whitley nahrazeny letouny Halifax a odvozem agentů byla pověřena 161. Sqdn.
Posádky 138. Sqdn provedly kromě jiného také výsadky skupin parašutistů označených jako „Silver A“, „Silver B“ a „Antropoid“. V jedné z nich byli v noci z 28. 12. na 29. 12. 1941 vysazeni na naše území také parašutisté Jozef Gabčík a Jan Kubiš, kteří provedli atentát na nejhoršího kata českých vlastenců, říšského protektora Reinharda Heydricha. Čtyřmotorový letoun Halifax, z něhož byli oba vysazeni, pilotoval kpt. Ron C. Hockey s druhým pilotem, Kanaěanem F/O Dickem Wilkinem. V průběhu války všichni členové této posádky, kromě Ron C. Hockeye, padli. Ron C. Hockey byl později povýšen na plukovníka a žil ve Skotsku.

V září 1944 byly letouny Halifax nahrazeny letouny Stirling. Jejich posádky často odvážně létaly do všech částí okupovaných evropských zemí. Některé z nich létaly až do Polska, Jugoslávie a Rakouska. Postupně, jak se území obsazené nacistickým Německem zmenšovalo, slábla i potřeba speciálních úkolů. Dne 9. března 1945 byla 138. Sqdn přičleněna k bombardovacímu velitelství. S letouny Lancaster se až do konce války zúčastňovala bombardovacích náletů.