Pochováni v Brookwoodu

Ve vojenské části hřbitova s pomníkem:

BABŠ Bruno

LANŽ Rudolf

BITTNER Josef

LINHART Leo

BLÁHA Jan

LOUDA Jaroslav

BLAHÁČEK Eduard

MUSÁLEK Adolf

BLAHNA Václav

PACLÍK František

BROŽ Antonín

PALICHLEB Emil

BULIS František

POLÁK Hanuš

BUNZL Antonín

PRVONIČ Antonín

ČECH Josef

RÁJECKÝ Vladimír /RÁJECKI/

ČÍŽEK Evžen

RUBÍN Jiří

ČTVRTLÍK Miroslav

RYBNÍČEK Karel

DOLEŽAL František

SCHWARZ Theodor

FECHTNER Emil DFC

STOKLÁSEK František

FIŠERA Josef

ŠIMEK Andrej

GISSÜBEL Bedřich

ŠTůRBÁČEK Jaroslav

GĂTZLINGRER Viliam

ŠTUDENT Václav

CHALUPA Jan

ŠVEC Josef

JEBÁČEK Jaroslav

VANKO Anton

JELEN Rudolf

VAVERKA Bohumil

JELÍNEK Stanislav

VELLA Jan DFC

KAUDERS Valter

ZÁLESKÝ Alois

KOMÍNEK Josef

KOTIBA František

KUDLÁČEK Jaroslav

KVAPIL Karel

 

Tyto hroby jsou mimo naše oddělení, v oddělení RAF:

MALÝ Jaroslav

SEDLÁK Zdeněk

OCELKA Josef DFC

SEDLÁKOVÁ Edita

 

VANKO Anton

 

V části hřbitova zakoupené Svazem letců svobodného Československa v Londýně:

BERNARD František

NEDOMA Rudolf

DOLEŽAL Oldřich DFC

PRCHAL Eduard

DUŠEK Petr Filip

RUPRECHT Josef

HALATA Vladislav

ŘECHKA Josef AFC

HESS Alexander DFC

SICHROVSKÝ Zdeněk Josef

HUBIČKA Josef Jan DFC

SVOBODA Pavel

HÝBLER Josef

ŠIGUT Miroslav

HRBÁČEK Hugo DFC

ŠLECHTA Vladimír

ILLOVÝ Zdeněk

ŠNAJDR Josef DFC

KAŠLÍK Viktor Gustav

ŠTIČKA František

KNAPP Zdeněk Hanuš

TONDER Ivo

KOPEČEK Vladimír

VALNER Bedřich

MANSFELD Miloslav DSO, DFC, AFC

VYBÍRAL Tomáš DSO, DFC

MAZUREK Karel DFM

VYDRÁŘ Stanislav /KENT Viktor/

NÁPRSTEK Karel

ZIMA Václav

 

REGNER Otto

Stav ke dni 10/12/97

 

Spojenecký hřbitov v Brookwoodu leží asi 50 km jihozápadně od Londýna. Je součástí zdejšího hřbitova a nachází se kousek za místní železniční zastávkou. Každá země, jejíž piloti se na půdě Velké Británie zapojili do války, zde má své zastoupení. Nejpočetnější je britské a americké.

Československému oddělení vévodí masivní památník s reliéfem čs. státního znaku předmnichovské republiky.
V části hřbitova, zakoupené Svazem letců svobodného Československa v Londýně, jsou uloženy ostatky „zápaďáků“, kteří po únoru 1948 dali přednost před rizikem pronásledování, vyhozením z armády, internací či dlouholetým vězněním životu a práci v cizině. Jsou tu ti, kteří se k naší ostudě dostali jako „nepřátelé lidově demokratického režimu“ na okraj společnosti. A tím i na seznam těch, o nichž se v jejich vlasti nesmělo psát nic dobrého takřka celé půlstoletí.

Z článku Dr. Čestmíra Sládka – Věčně živé památce čs. letců v RAF
(L+K 22/92, str. 2)