Seznam padlých a zemřelých čs. zahraničních letců RAF, jejichž urny s prstí z hrobů byly předány k uložení do památníku v Prostějově

ALBRECHT Josef

KŘIVDA Jan

BAMBUŠEK Jaroslav

KUBÁT Josef

BARVÍŘ Rudolf

KUČERA Jaroslav

BEDNÁŘ Antonín

KUKLÍNEK Emil

BůHAL František

KULHAVÝ Jaroslav

BINDER František

KVAPIL Karel

BITTNER Josef

LANG Karel

BLAHÁČEK Eduard

LAŠKA Jan

BLAHNA Václav

LIEBOLD Jindřich

BLÁHA Jan

LOUDA Jaroslav

BLEIER Jiří

LYSICKÝ Vojtěch

BŘEČKA Vladislav

MALÝ Svatopluk

BUREŠ Oldřich

MAREK František

CÍGLER Miroslav

MATOUŠEK Jaroslav

ČÁP Miroslav

NOSEK Vilém

ČTVRTLÍK Miroslav

NOVOTNÝ Karel

DITTRICH František

OCELKA Josef

DOLEŽAL František

PALME Zdeněk

DOLEŽAL František

PAVLÁT Josef

DUNDůRA František

PETRUCHA Jaroslav

DUŠEK František

PLOCEK Antonín

EICHLER Bohuslav

POŠVA Karel

ENGLÄNDER Ivo

RYBNÍČEK Karel

FANTA František

SEDLÁČEK Alois

FIALA Oldřich

SCHEJBAL František

GĂTZLINGER Viliam

SCHWARZ Jiří

GUTVALD Josef

SCHWARZ Theodor

HÁJEK Karel František

SKUTIL Jaroslav

HORÁK Bohumil

STIBOR Karel

CHALUPA Jan

STOKLÁSEK František

JANOUŠEK Jiří

ŠEBESTÍK Josef

JELEN Rudolf

ŠÍMA Bohumil

JELÍNEK Rudolf

ŠTEFEK Jan

JELÍNEK Václav

ŠTĚPÁNEK Miloslav

KALÁŠEK Jaroslav

TARANTÍK Václav

KAŠPAR Antonín

TESÁREK Rudolf

KEDA Alois

TOUL Jaromír

KESTLER Oldřich

TÜRKL Emil

KOCOUREK Ladislav

VALENTA Josef

KOŠEK Ludvík

VEJRAŽKA Miloslav

KOUKOL František

VESELÝ Jan

KOVANDA Jaroslav

VLK Jan

KOZÁK Tomáš

VOKURKA Rudolf

ZAPLETAL František

ZAPLETAL Jaroslav