Dopis čs. zahraničních letců

Svaz letců svobodného Československa v Londýně

Vážený pan
genmjr. ing. Jan PLOC
velitel letectva a PVO ČSFR
250 02 Stará Boleslav

V Londýně, 19. září 1991

 

Vážený pane generále!

Po nádherném přijetí doma v naší vlasti po tolika letech naše srdce přetékají láskou k tomu všemu, co jsme vždy milovali, a naše trpkost z minulých let se rozplynula vniveč...
Nejvíce oceňujeme srdečnost, přátelství a velkorysost, kterou nám všichni prokazovali na každém kroku. Jsme za vše velmi vděčni. Vám a členům Vašeho štábu, generálům Váňovi a Hrubému, plukovníkům Váňovi, Jenyšovi, Šimkovi i jiným, s nimiž jsme nepřišli do bližšího styku. Organizace vyžadovala jistě hodiny usilovné práce a mnoho bezesných nocí.
Byli bychom Vám zavázáni, kdybyste tlumočil naše díky všem, kteří měli tak velký podíl na úspěchu naší návštěvy, veliteli dopravního pluku za náš přívoz a odvoz, řediteli Škoda-Volkswagen, řediteli Paláce kultury, za proslov paní Marii Rosůlkové, panu Kopáčkovi a jeho orchestru, generálu Tomečkovi a jeho štábu z Kanceláře prezidenta republiky, řediteli Všeobecné československé výstavy a jeho pomocníkům, včetně těch, kteří obsluhují Křižíkovu fontánu, kanovníku chrámu sv. Víta, všem organizátorům leteckého dne, řediteli a všem v Karlínském divadle a v neposlední řadě pražské policii a všem řidičům dopravních prostředků, které nás rychle převážely z místa na místo. Náš program byl rozmanitý, a tak je možné, že jsme neúmyslně zapomněli na další, ale naše díky patří všem, kteří se nám s takovou laskavostí a ochotou věnovali.
Zvláštní dík musíme věnovat genmjr. Frýbertovi a štábu Centrální rehabilitační komise FMO, s nimiž úzce a přátelsky spolupracujeme již přes rok, za jejich těžkou a neúnavnou práci se sháněním seznamů a informací o všech příslušnících čs. zahraničního letectva, jak živých, tak mrtvých. Jistě se ještě objeví několik lidí, o jejichž existenci dosud nevíme, ale je až neuvěřitelné, jak přesné informace se komisi podařilo získat ze všech pramenů k tomu, aby velká většina byla morálně a politicky rehabilitována. Díky za vše.
Opouštěli jsme tentokrát vlast, abychom se vrátili do našich domovů, roztroušených po celém světě, domovů, v nichž vyrostli naše děti a vnuci. I ti mají a budou mít svébytný poměr k zemi, kde jsou jejich kořeny a věříme, že i oni budou přispívat k udržení dobrého jména Československa, Čechů a Slováků.
My pak silně cítíme, že opět patříme tam, kde jsme se narodili a vyrostli, k zemi, pro kterou jsme žili a bojovali a kterou stále nosíme v srdci.
Pane generále, jsme rádi, že se zase můžeme cítit součástí československé armády a letectva, i když již ve výslužbě. Vy i Vaši kolegové jste převzali zodpovědnost za obranu naší vlasti po nás. Přejeme Vám, abyste ani Vy, ani Vaši následovníci nemuseli použít Vaše zbraně a abyste nemuseli nikdy prožívat to, co jsme prožili my.

Srdečně Vás a všechny zdravíme

genmjr. Josef Šnajdr DFC - plk. Vladimír Soukup
čestný předseda - předseda

plk. Karel Pospíchal  - plk. Marcel Ludikar
jednatel - předseda rehabilitační komise