Seznam letců, jejichž rodiny byly internovány v táboře ve Svatobořicích

ADAM František

LIŠKA Antonín

BACHŇREK Svatopluk

LOUDA Jaroslav

BARTONÍK Josef

MACURA Alois

BAUMRUK Bohuslav

MAŇÁK Jiří

BEČVÁŘ Karel

MAREČEK Karel

BEDNÁŘ Josef

MAREK Hanuš

BELDA Milan

MAREK Václav

BLAHNA Václav

MAREŠ Jiří

BODLÁK Miloš Oldřich

MARKVART František

BOROVEC Rudolf

MARTINEC Josef

BOZDĚCH Václav

MIKULÁŠTÍK Josef Bohdan

BREITCETL Jindřich

MOKREJŠ Jan

BRYKS Josef

MUZIKA Jaroslav

BŘEČKA Vladislav

MIKULENKA Emil

CUKR Václav

NEDVůD Vladimír

CUPÁK Vladimír

NůMEČEK Josef

ČERMÁK Jaroslav

NETÍK Václav

ČTVRTLÍK Jan

NEZBEDA Egon

ČTVRTLÍK Miroslav

OBŠIL Václav

DANĚK Jaromír

PAROLEK Jan

DANIHELKA Karel

PARTYK Jaroslav

DOLEŽAL František

PATLEJCH Tomáš Matěj

DOMINIK Vladimír

PAVLOVIČ Matěj

DONDA Zdeněk

PENK Viktor

DOSTÁL František

PERNIKÁŘ Jan

DRBOHLAV Karel

PEROUTKA Stanislav

DRNEK Miroslav

PLOCEK Antonín

DUBEC Bohumil

PLZÁK Stanislav

DUDA Josef

PODROUŽEK Jaroslav

DVORSKÝ Stanislav

POHLODEK František

DVOŘÁK Bedřich

POLÍVKA Jaroslav

DYGRÝN Josef /LIGOTICKÝ/

POŠTA Karel

FAJTL František

POSTŘEHOVSKÝ Bohumil

FAMFULE František

PŘEROST Václav

FECHTNER Emil

PŘÍHODA Josef

FIKRLE Jasmín

PROKOP Jan

FIŠERA Josef

PROTIVA Rudolf

FOGLAR Václav

PROVAZNÍK Miloš

FORNŇSEK Ladislav

PŠURNÝ František

FRANTIŠEK Josef

PŇDA Raimund

FRONC František

RABA Václav

FÜRBACH Jan

RAISKUP František

GABRIEL Alois

REJTHAR Stanislav

GALIA Vlastimil

ŘÍHA Ladislav

GLIER Zdeněk

ROČOVSKÝ Miroslav

GUTVALD Josef

ROHÁČEK Rudolf

HAVLÍK Jaroslav

ROUŠAR Zbyněk

HEIN Jan

ROZPRÝM Miroslav

HESS Alexander

RYCHNOVSKÝ Karel

HÉŽA Bohuslav

RYPL František

HIMR Jaroslav

RYŠÁNEK Bohumil

HLOBIL Alois

SAPÁK František

HOFRICHTER Jaroslav

SAPÁK Jakub

HOCHMAL Alois

SAPÁK Jarolím

HONZEK Arnošt

ŠEDA Karel

HOŘEJŠÍ Václav

SCHEJBAL František

HRABAL Bohumil

SEHNAL Jiří

HRADIL Bohuslav

SIGMUND Bohumil

HRADIL František

SIGMUND John

HRBÁČEK Hugo

SIGMUND Robert

HÝBLER Josef

SIMET Josef

CHÁBERA František

ŠIPULA František

CHOCHOLÍN Vladislav

SIXTA František

JAHODA Florián

ŠLOUF Karel

JANATA Karel

ŠLOUF Václav

JANEBA Josef

SOBÍŠEK Rudolf

JANOUŠEK Karel

ŠOTOLA Josef

JAŠKE Josef

SOUKUP Vilém

JELÍNEK Stanislav

ŠROM Leopold

JUCHELKA Karel

ŠTEFEK Jan

KAŇOVSKÝ Oldřich

STEHLÍK Josef

KAŇOVSKÝ Rostislav

STIBOR Karel

KAŠLÍK Viktor

ŠTRÉGL Josef

KESTLER Oldřich

STŘIHAVKA Jaromír

KLIMT Karel

ŠTUDENT Václav

KLOBOUČNÍK Josef

STUDENÝ Antonín

KOCFELDA Pavel

ŠTULÍŘ Svatopluk

KONVALINA Blažej

ŠUMA Josef

KOPAL Karel

ŠVIC Miloslav

KOPECKÝ Václav

TOBYŠKA Bohuslav

KORDA Václav

TOCAUER Stanislav

KOŠULIČ Václav

TOŠOVSKÝ Oldřich

KOVÁŘ Miroslav

TROJÁČEK Karel

KOZÁK Tomáš

TRUHLÁŘ František

KRÁČMER František

VANÍČEK František

KREDBA Miroslav

VAŠÁTKO Alois

KRŮŤA František

VEJRAŽKA Miloslav

KŘIVDA Jan

VAŠÍČEK Ludvík

KUBALÍK Vojtěch

VELLA Jan

KUBÍN Valentin

VELVARSKÝ Bohuslav

KUDĚLKA Josef

VESELÝ Jan

KUHN Josef

VILD Miroslav

KUHN Josef DFM

VLK Jan

KULHÁNEK Jaroslav

VOLEK Alois

KUTTELWASCHER Karel

VONDRÁČEK František

KVAPIL Karel

VRÁNA Adolf

KYSELO Vladimír

VYHNIS Jaroslav

LANČÍK Jaroslav /LANCZIK/

ZÁBŘESKÝ František

LENC Jan

ZADROBÍLEK Ladislav

LINKA Stanislav

ZÁŘECKY Jindřich

ZIMPRICH Stanislav ZÁRUBA Josef

 

ŽEROVNICKÝ Jan
Na základě dopisů a vyjádření samotných letců nebo jejich blízkých k rehabilitačnímu řízení byli do seznamu dodatečně zapsáni příslušníci rodin: Vojtěcha LUKÁŠE, Cyrila NOVÁČKA, Leopolda SEDLÁKA a Ladislava Snídala.

Seznam vypracoval plk. John Sigmund díky pomoci paní Bajerové, vedoucí oddělení Ministerstva obrany ČR pečujícího o naplnění zákona 255/46 Sb. Vycházeli přitom z celkové evidence vězněných rodinných příslušníků čs. zahraničních vojáků.
Koncentrační tábor Svatobořice-Mistřín v okrese Hodonín, zřízený na příkaz K. H. Franka a Emanuela Moravce v roce 1942, byl označován jako tábor skupiny E – emigrantů, protože v něm byli internováni převážně rodinní příslušníci osob, které uprchly za hranice, aby bojovaly proti německým okupantům. K prvnímu zatýkání došlo už ve dnech 17. a 18. září 1942. Tábor byl rozpuštěn 14. dubna 1945.