Zahynuli při leteckých haváriích ve válce

BABŠ Bruno

KURKA Jan

BARTOŠ Jindřich

KVAPIL Karel

BARVÍŘ Rudolf

KYSELO Vladimír

BEDNÁŘ Antonín

LANDSMAN Jindřich

BENEDIKT František

LANG Karel

BITTNER Josef

LAUNER Zdeněk

BLÁHA Jan

LINHART Leo

BLAHÁČEK Eduard

MACHÁLEK Jan

BLAHNA Václav

MACURA Karel

BLATNÝ Benedikt

MALÝ Svatopluk

BLEIER Jiří 

MAŇÁSEK Miloslav

BODLÁK Oldřich Miloš

MANDLER Otto

BÖNISCH František /BÖHNISCH/

MAREŠ Jaroslav

BRDSKÝ Petr /OPLATKA Adolf/

MARTINEC Josef

BREJCHA Václav

MARTINOVIČ Leopold

BŘÍZA Vítězslav

MELENA Josef

BULIS František

MENŠÍK Jozef Karel

BUNZL Antonín

MICHÁLEK Vilém

BUREŠ Oldřich

MICHÁLEK Vladimír

BUREŠ Pavel

MIKOLÁŠ Antonín

ČÁP Miroslav

MUCHA Miroslav

ČAPEK Václav

MUSÁLEK Adolf

ČECH Josef

MŽOUREK Alois

ČERMÁK Jaroslav

NAXERA František

ČERNÝ Václav

NEJEZCHLEBA Josef

ČÍŽEK Eugen

NOVÁK Mojmír

ČTVRTLÍK Miroslav

NOVOTNÝ Karel

DITTRICH František

OBŠIL Václav

DOHNAL Jaroslav

OCELKA Josef

DOLEŽAL František

ODSTRČÍLEK Otakar

DOLEŽAL František

PACLÍK František

DOMANSKÝ Jan

PALICHLEB Emil

DORNIAK Martin

PALME Zdeněk

DOSTÁL František

PATLEJCH Tomáš Matěj

DRČKA Josef

PETRÁŠEK Štěpán

DRNEK Miroslav

PODBORSKÝ Miroslav

DŘEVĚNÝ Pavel

POLEDNÍK Jaroslav

DUNDĚRA František

POLÁK Hanuš

DUŠEK František

POLITZER František

DVOŘÁK Alois

POLITZER Maxmilián

ENGLÄNDER Ivo Karel

POŠVA Karel

FANTA František

PŘEROST Václav

FECHTNER Emil

PŘÍHODA Bohuslav

FILIP Jan

PRVONIČ Antonín

FIŠERA Josef

RÁJECKÝ Vladimír /RAJECKI/

FORNŮSEK Ladislav

RAŠKA František

FRANTIŠEK Josef

REVILLIOD Leonard

FUCHS Pavel

ŘEZÁČ Zdeněk

GISSÜBEL Bedřich

RICHTER Karel Jiří

GLAUDER František

ROHÁČEK Rudolf

GĂTZLINGER Viliam

ROLENC Jaroslav

GRIČ Josef

RUBÍN Jiří

GRIMM Rudolf

ŠABÍK Július

GUTVALD Josef

SALZ Karel

HAAS Petr

ŠAMBERGER Ondřej

HADRÁVEK Jan

SCHEJBAL František

HÁJEK František

SCHOLZ Rudolf

HALAMA Stanislav

SCHWARZ Jiří

HAŇKA Václav

SCHWARZ Theodor

HANZLÍČEK Otto

ŠEBESTÍK Josef

HAVLÍČEK Vladimír

ŠEDA František

HAVRÁNEK František

SEDLÁČEK Alois

HAYEK Arnošt

SEDLÁČEK Josef

HEKL František

SIMET Josef

HNILIČKA Walter

ŠIMON Karel

HORÁK Bohumil

ŠINDELÁŘ Václav

HORNUNG Jan

ŠKACH Antonín

HOŘÍNEK Jindřich

SKUTIL Jaroslav

HRALA Jozef

SKŘIVÁNEK Václav

HURT Karel

SLÍVA Rudolf Josef

HYTKA Zdeněk

SLOVÁK Josef

CHALUPA Jan

ŠOFRANKO Július

JANATA Karel

ŠOTOLA Josef

JANEBA Josef

STANO Walter /Vladimír/

JANEK jan

STANOVSKÝ Jan

JANŮJ Otakar

ŠTEFEK Jan

JEBÁČEK Jaroslav

ŠTĚPÁNEK Miroslav

JELEN Rudolf

STIBOR Karel

JELÍNEK Rudolf

STOČEK Milan Maxmilián

JELÍNEK Stanislav

STOKLÁSEK František

JELÍNEK Václav

STYBLÍK Miloslav

JELÍNEK Václav

ŠTUDENT Václav

JÍCHA Václav

ŠVEC Josef

JIROUTEK Josef

ŠVIC Miloslav

KALÁŠEK Jaroslav

SZELIGA Emil /ŠELIGA/

KAŠPAR Antonín

TARANTÍK Václav

KAUDERS Valter

TESÁREK Rudolf

KEDA Alois

TOMEK Hanuš

KENNEDY Ota Karel

TOŠOVSKÝ Oldřich

KESTLER Oldřich

TÜRKEL Emil

KLOBOUČNÍK Josef

TURNA Jozef

KLOS Jan

VALOŠEK Oskar

KLVÁČEK Josef

VANIŠ Jozef

KMEC Jan

VANKO Anton

KOCOUREK Ladislav

VAŠATA František

KOMÍNEK Josef

VEJRAŽKA Miloslav

KONVALINA Blažej

VELLA Jan

KOŠEK Ludvík

VOCETKA František

KOŠŤÁL Josef

VOKURKA Rudolf

KOUKOL František

VOTRUBA Bohumil

KOVANDA Jaroslav

ZÁKRAVSKÝ Jindřich

KOZÁK Pavel

ZAORAL Vladimír

KREDBA Miroslav

ZAPLETAL Jaroslav

KRUPICA Rupert

ZEMAN Boris

KŘEPEL Jindřich

ZBROJ Eduard

KŘIVDA Jan

ŽDÍMAL Václav

KŘÍŽ Václav

ZEINERT Stanislav

KUBÁT Josef

ŽEROVNICKÝ Jan

KUČERA Jaroslav

ŽILÁK Ladislav

KUKLÍNEK Emil

ZIMPRICH Stanislav

 

KULHAVÝ Jaroslav

 

Smrt místo vyznamenání
Dne 18. října 1942 odstartoval Wellington KX-T, 2564, směřující na letiště Northolt u Londýna. Na jeho palubě byli letci, kteří měli být přijati exilovým prezidentem dr. Edvardem Benešem a přijmout z jeho rukou vyznamenání.
Těsně před přistáním u Uxbridge se letoun z výšky 150-200 m propadl a 200 m před letištěm z neznámých příčin havaroval. Při katastrofě zahynula osádka i s pasažéry. V troskách letounu nalezli smrt: P/O Bulis, F/O V. Študent, Sgt J. Švec,
Sgt J. Bláha, F/Lt V. HaŔka, P/O A. Bunzl, Sgt J. Jebáček, P/O B. Giss¦bel, F/Sgt F. Doležal, Sgt V. Rájecký, F/Sgt F. Stoklásek, Sgt J. Čech, Sgt V. Götzlinger a Cpl F. Paclík.