Seznam Čechoslováků z RAF, kteří zahynuli v leteckém boji s nepřítelem

ALBRECHT Josef

MACHÁČEK Vlastimil

ANDERLE Leo

MAREK František

BABÁČEK Pavel

MAREŠ Jiří

BABÍČEK Zdeněk

MAŠEK Rudolf

BACHŇREK Svatopluk

MATůJÍČEK Rudolf

BAUER Jiří

MATOUŠEK Jaroslav

BAUMRUK Bohuslav

MEIER Augustin

BECK Herbert

MEZNÍK Alois

BEČVÁŘ Karel

MIKLOŠEK Jan

BůHAL František

MOHR Josef

BEROUNSKÝ Josef

MORAVEC Miroslav

BINDER František

MOTYČKA Tomáš

BLÁHA Josef

MRÁZ Bohuslav

BOLFÍK Rudolf

MRÁZEK Emilian

BORKOVEC Miroslav

MRTVÝ Arnošt

BOROVEC Rudolf

NASSWETTER Albín

BOUDA František

NůMEČEK Ladislav

BRÁZDA Prokop

NERADIL Jan

BREITCETL Jindřich

NETÍK Václav

BROCHARD Dalibor

NOSEK Vilém

BROŽ Jaromír

NOVÁK František

CIBULKA Josef

NOVÁK Jaroslav

CÍGLER Miroslav

NOVÁK Josef

ČERNOHORSKÝ Ladislav

NÝVLT Josef

ČERVINKA Miroslav

ORLÍK Vilém

ČTVRTLÍK Jan

PANCÍŘ Rudolf

DANIHELKA Karel

PÁNEK Václav

DOLEJŠ Adolf

PAPOUŠEK Karel

DUNDA Zdeněk

PAROLEK Jan

DOSTÁL Hugo

PARTYK Jaroslav

DOUCHA Jan

PAVELKA Eduard

DRMELKA Jaromír

PAVLÍK Karel

DYGRÝN Josef /LIGOTICKÝ/

PAVLOVIČ Matěj

EICHLER Bohuslav

PAVLŇ Otto

ELBOGEN Arnošt

PEPRNÍČEK Jan

FAJT Linhart

PETR Miloslav

FANTA František

PETRUCHA Jaroslav

FEJFAR Stanislav

PIZUR Michal

FELKL Josef

PLECITÝ Miroslav

FENCL František

PLOCEK Antonín

FÍNA Jiří

PLZÁK Stanislav

FRIEDL Konstantin

PODIVÍNSKÝ Adolf

FRIEDLÄNDER Pavel

POHNER Benedikt

FUKSA Albert

POKORNÝ František

GABRIEL Alois

POLITZER Josef

GĂTH Vilém

POSLUŽNÝ Ondřej

HÁJEK Bohumil

PROCHÁZKA Miroslav

HÁLA Jaroslav

PŘÍHODA Josef

HALADA Josef

PTÁČEK Rudolf

HALAMÁSEK Evžen

RAISKUP František

HANZL Vladimír

REMENÁR Jozef

HAPALA Richard

ROČOVSKÝ Miroslav

HAVLÍK Oldřich

ROUS Stanislav

HECL František

ROZPRÝM Miroslav

HEJNA Jan

ROZUM Alois

HELLER Felix Arnošt

RUPRECHT Václav

HELMA Oldřich

RYCHNOVSKÝ Karel

HIMR Jaroslav

ŘEHOŘ František

HLAVÁČ Jaroslav

ŘÍDKOŠIL Václav

HLOUŽEK Jaroslav

ŘÍHA Ladislav

HOLNA Alois

SEDLÁČEK Mojmír

HOLUB Josef

SIXTA František

HORSKÝ Vladimír

SKALICKÝ Rudolf

HRADIL Bohuslav

SKLÁŘ Bedřich

HRADIL František

SKOŘEPA Zdeněk

HRDINA Josef

SKUTEK Pavel

HUDEC Josef

SLABÝ Jaroslav

CHLUP Jaroslav

SMIK Otto

CHOCHOLIN Vladislav

SMRČEK Leonhard

IVANČÍK Josef

SOBOTKA Vladimír

JAKŠ Vilém

SOUKUP Vilém

JAMBOR Oldřich

STANůK Arnošt

JANČA František

STIESS Jan

JANDA Zdeněk

STRACHOŇ Přibyslav

JARNOT Alois

STRÁNSKÝ Josef

JAROŠ Štefan

SVOBODA Jindřich

JAROŠEK Hubert

SVOBODA Josef

JEBÁČEK Otto

ŠÁLA Jaroslav

JELÍNEK Jaroslav

ŠEBELA Metoděj

JEŘÁBEK Jan

ŠIMEK Andrej

JÍLEK Václav

ŠIPULA František

JINDRA Miroslav

ŠPINKA Dobromil

JIRSÁK Otto

ŠËASTNÝ Jan

KADLEC Ladislav

ŠTEFAN Benignus

KALENSKÝ Josef

ŠTůRBÁČEK Jaroslav

KATZ Karel

ŠTůTKA Václav

KAUER Jaroslav

STOČEK Alois

KEPÁK Vladimír

ŠTULÍŘ Svatopluk

KLIMT Karel

ŠTUSÁK Miloslav

KODEŠ Karel

TALÁB Josef

KONDZIOLKA Ludvík

TESAŘ Josef

KONŠTACKÝ Vilém

TIMKO Ján

KORANDA František

TOFEL Pavel

KORMANOVIČ Imrich

TOLAR Alois

KOŠULIČ Václav

TOMÁNEK Josef

KOTHERA Zdeněk

UHER Ladislav

KOTRCH Jan

URBAN Emerich Hanuš

KOZÁK Tomáš

UVÍZL Alois

KĂRBER Karel

VÁCLAVEK Arnošt

KRÁČMER František

VACULÍK František

KRÁL Čeněk

VALACH Karel

KRÁL Jaromír Oldřich

VALENTA Arnošt

KRÁTKORUKÝ Bedřich

VALEŠ Václav

KRCHA Viktor

VANÍČEK František

KŘÍŽ Ladislav

VARJAN Pavel

KUBÍČEK Vladimír

VAŠÁTKO Alois

KUBÍN Pavel

VÁVRA Alois

KUBINA Michal

VEITL František

KUBIZŇÁK Antonín

VELEBNOVSKÝ Antonín

KULA Jaroslav

VESELÝ Jan

KULHÁNEK Jaroslav

VLK Jan

LANČÍK Jaroslav

VOLEK Alois

LANDA Bohumil

VRTIŠ Karel

LAŠKA Jan

VYKOUKAL Karel

LENC Jan

WEISS Karel

LESKAUER Jindřich

ZAPLETAL František

LIEBOLD Jindřich

ZAUF Miloslav

LIFCZICZ Rudolf

ZAVADIL Jaroslav

LINKA Stanislav

ZAVORAL Antonín

LOJKA Oskar

ZIEGLER Jindřich Osbert

LYSICKÝ Vojtěch

ZIMMER Antonín

MACHÁČEK Jiří

ZRNÍK Tomáš

 

ŽANTA Otakar

Zpracoval: John Sigmund