Seznam Čechoslováků, příslušníků RAF, kterým byla udělena britská vyznamenání

ALEXANDER Jan Robert

DFC*, DFM

ALTMAN František

AFC*

AMBRUŠ Ján

CBE*

ANDERLE Leo

DFC

BALÍK Karel

AFC*

BEČVÁŘ Karel

DFC, DSO*

BENEŠ Jindřich

DFC*

BERGMAN Václav

DFC* +Bar, AFC

BERGMANN Jan, MUDr.

MBE*

BERNÁT Josef

DFM*

BEROUNSKÝ Josef

OBE*

BLÁHA Josef

AFM

BLATNÝ Benedikt

DFM*

BOBEK Ladislav

DFC*

BREITCETL Jindřich

DFC*

BRYKS Josef

MBE*

CUKR Václav

DFC

ČAPKA Josef

DFM

DOLEŽAL František

DSO, DFC*

DOLEŽAL Jiří

AFC

DOLEŽAL Oldřich

DFC*

DOSTÁL Hugo

DFM

DUDA Josef

CBE

DYGRÝN Josef /LIGOTICKÝ/

DFM*

FAJTL František

DFC*

FANTL Arnošt

MBE*

FECHTNER Emil

DFC*

FOIT Emil

DFC*

FRANTIŠEK Josef

DFM +Bar*

GELLNER Jan

DFC*

HAERING Rudolf

DFM*

HANUŠ Josef Jan

DFC*

HANUŠ Zdeněk

DFC

HARTMAN Jiří

DFC*

HESS Alexander

DFC*

HIMR Jaroslav

DFC*

HLAëO Jaroslav

DSO, DFC*, OBE*

HRBÁČEK Hugo

DFC*

HRNČÍŘ Jan

AFM*, DFM, DFC*

HRUBÝ Otakar

DFC*

HUBÁČEK Josef

AFC*

HUBIČKA Josef

DFC

JANÁČEK Slavomil

DFM*, DFC*

JANOUŠEK Karel

KCB*, DSO

JEŘÁBEK Jan

AFM

JÍCHA Václav

DFC*, AFC*

KAUDERS Vilém

MC

KEPRT Josef

DFC*

KOPECKÝ Václav

DFC*

KORDA Václav

DFC

KOSINA Karel

DFC

KOSTOHRYZ Jan

DSO*

KOVAŘÍK Bohuslav

DFM*

KOZELKA Jaroslav

MBE*

KRAUS Josef

MBE*

KUBITA Alois

OBE*

KUČERA Otmar

DFC*

KUHN Josef

DFM*

KUTTELWASCHER Karel

DFC+Bar

LIŠKUTÍN Miroslav

DFC*, AFC

MAŇÁK Jiří

DFC*

MANSFELD Miloslav

DSO*, DFC*, AFC

MAREŠ - TOMAN Karel

OBE*, DFC

MAREŠ František

DFM*

MASAŘÍK František

MBE*, AFC

MAZŇREK Karel

DFM*

MOCEK Jaromír

MBE

MRÁZEK Karel

DSO*, DFC

MUZIKA Jaroslav

AFC

NEDVĚD Vladimír

MBE*, DFC*

OCELKA Josef

DFC*

POPELKA Viktor

DFC*

POŠTA Karel

DFC*

PROVAZNÍK Miloš

MBE*, OBE*

PŘÍHODA Josef

DFC*

RUCKL Karel

OBE*

ŘECHKA Josef

AFC*

ŘÍHA Jan

DFC*

SÁDLO Josef

MBE*

SECKÝ Ferdinand

OBE*

SCHEJBAL Josef

CBE*

SMIK Otto

DFC*

SMOLÍK Vojtěch

DFC*

STACH Josef

DFC*

STRÁNSKÝ Josef

DFC*

SÝKORA František

DFC

ŠEBELA Metoděj

DFC*

ŠEDIVÝ Alois

DFC*, DFM

ŠEJBL Josef

DFC*

ŠLOUF Václav

DFC*

ŠNAJDR Josef

DFC

ŠËASTNÝ Karel

AFM

ŠTEFAN Jan

AFC

TAUDY Jaroslav

AFC*

TOBYŠKA Bohuslav

AFC*

VANCL František

DFC*

VAŠÁTKO Alois

DFC*

VELLA Jan

DFC*

VESELÝ Vlastimil

DFC*, AFC

VEVERKA František, MUDr.

MBE*

VEVERKA František

DFM*

VILD Miroslav

DFC*

VINDIŠ František

DFC*

VYBÍRAL Tomáš

DSO, DFC*

ZELENÝ Adolf Pravoslav

MBE


(Seznam vyznamenaných zpracoval John Sigmund. Označení * vyjadřuje, že autor seznamu má k dispozici citace z londýnského archivu RAF zdůvodŔující, za jaký čin byla vyznamenání udělena.)

 

Vysvětlivky jednotlivých zkratek vyznamenání:

KCB  - Knight Commander – komtur řádu. Odznak se nosí na náhrdelní stuze a je doplněn hvězdou. (Takto vyznamenaným občanům Velké Británie nebo některého z britských dominií – nikoliv cizincům – přísluší jmenování do šlechtického stavu a oslovení Sir.)
MBE - Member of the British Empire
OBE - Officer of the British Empire
CBE  - Commander of the British Empire
DSO - Distinguished Service Order – řád Za zásluhy. Při udělení dalšího DSO se na stuhu připevŔuje břevno – spona Bar. Vyznamenaný je oprávněn uvádět za svým jménem zkratku DSO+Bar.
DFC  - Distinguished Flying Cross – Záslužný letecký kříž. Rovněž jako v případě DSO může být doplněn sponou Bar.
DFM  - Distinguished Flying Medal – Záslužná letecká medaile
MC  - Military Cross – Vojenský kříž
MM  - Military Medal – Vojenská medaile
AFC  - Air Force Cross – Letecký kříž
AFM  - Air Force Medal – Letecká medaile

(Všichni nositelé vyznamenání jsou oprávněni uvádět jeho zkratku za svým jménem.)

Zdeněk Plíhal a Jan Rail uvádějí ve své publikaci Vyznamenání československých západních letců z roku 1992 další jména:

BEDNÁŘ Josef - DFC
KOUKAL Josef - DFC
PÁRA Vladimír - DFC
ŠTUSÁK Miloslav - DFC
FLEKAL Josef - AFC
BLATNÝ Benedikt - AFM
HÁJEK Karel František - MM


Dva z vyznamenaných

Vyznamenání DFC uděleno Hugo HRBÁČKOVI.
V průběhu operační služby v RAF byl jmenovaný zpočátku velitelem letky, později, od 19/04/45, velitelem 313. Sqdn. Z protokolu k ocenění vyplývá, že S/Ldr Hugo Hrbáček poškodil dne 13. března 1944 jeden FW 190 a minolovku.
K události došlo, když se jako velitel letky 313. Sqdn zúčastnil operace Ramrod 905, během níž byl severně od Caen napaden vlak mohutně bráněný protiletadlovou palbou. Během tohoto útoku byl jeho letoun zasažen flakem a motor letadla silně poškozen. Hrbáček přesto útok dokončil. S poškozeným letounem však musel nouzově přistát východně od letiště Carpiquet. Navzdory hrozbě, že bude zajat německými jednotkami, které se k místu přistání blížily, opustil ho až poté, co letoun zapálil. Přesto svým pronásledovatelům unikl.
Za pomoci francouzských civilistů se po dobu tří měsíců skrýval poblíž Falaise. Celý ten čas žil v nebezpečí, že bude odhalen a zajat.
V době, kdy spojenecké armády likvidovaly zbytky německé armády v „kapse“ u Falaise, stal se svědkem závěrečného masakru souvisejícího s intenzivním ostřelováním prostoru spojenci.
Dne 18. srpna přešel minové pole a dostal se k britským liniím poblíž Pont Erambough. Potom se s britskou hlídkou vrátil na místo původního úkrytu, kde zajali 3 německé vojáky, kteří se tu skrývali před spojenci.

Flight Lieutenant Václav JÍCHA
byl vyznamenán AFC in memoriam dne 28. listopadu 1945, 10 měsíců po své smrti. Z hodnocení zdůvodŔujícího toto ocenění se dovídáme, že poručík letectva Václav Jícha nalétal – z pověření ministerstva pro leteckou výrobu – do května roku 1944, tedy po dobu 16 měsíců, 822 hodin při zkouškách nově vyrobených letounů. Všechny lety se uskutečnily u zámku Bromwich, v jehož prostoru bylo počasí, zvláště v zimním období, často extrémně náročné a kde zejména působení průmyslového smogu v ovzduší zvyšovalo fyzickou i psychickou zátěž pilota. Poručíkovy schopnosti byly pravidelně využívány k testování letounů zejména od té doby, kdy se ukázalo, že zvládá vysoké procento poruch motorů. Z 15 nucených přistání kvůli podobným poruchám dokázal devětkrát úspěšně přistát s nepoškozeným letounem, v některých případech i se zaseknutým podvozkem. Vezmeme-li v úvahu špatnou dohlednost, která obvykle lety u zámku Bromwich provázela, šlo o pozoruhodný výkon. Český pilot poručík Václav Jícha prokázal během celé své nelehké služby nebojácnost, odvahu i velkou důvěru ve vlastní schopnosti.

(Z anglického originálu přeložila Mgr. Zuzana Pivcová, VHA.)