WAAF – Women’s Auxiliary Air Force – čs. ženy zařazené jako pomocné pracovnice leteckých sil

Jméno

čís. RAF

profese

ASCHEROVÁ Jiřina /TONDEROVÁ/

2130822

Radar Operator

BENÍČKOVÁ Anděla /HAIDA/

2146749

M. T. Driver

HRUŠKOVÁ Vlastimila /COOK/

455808

Section Officer

KRAMEROVÁ Luise /Lady Abrahams/

445254

 

PÁTEČKOVÁ Betty /FRÖHLICHOVÁ/

 

 

RUDINGEROVÁ EDITH

2117443

Meteorologist

SEDLÁKOVÁ Edith /HERRMANOVÁ/

214843

 

SCHNEIDER Margaret /RYTÍŘOVÁ/

2105166

Operation

SCHULHOF Lucille Malvina WILSON

2130870

 

SKOUMALOVÁ Shirley Irene /BRIGHT/

2134467

Radar Operator

STERNOVÁ Renee

2161963

Nursing Orderly

ŠPERKOVÁ Dolores /PRCHALOVÁ/

200398

 

ŠUMOVÁ Ida Marie /SUDICKÁ/

2146948

Asst. Meteorologist

TESÁRKOVÁ Ludmila /NEVEČEŘALOVÁ/

  2092041

Cook

TURNER Joyce /MŽOURKOVÁ/ KADEČKOVÁ

  426881

Radio Operator

UHLÍŘOVÁ Věra Marie

2133695

Clerk General Duties

VOGEL Hana /FISCHL/

2098118

Interpreter

WODÁKOVÁ Mariane

2144008

Equipment Assistant

ZÁŘECKÁ Renee Violet

452119

 

 

Mezi ženami zařazenými do WAAF je i jméno Irene Fröhlichové, pro mnohé spíš známější pod jménem Betty Pátečková. Její otec byl majitelem palírny v Zábřehu na Moravě. Díky předkům své matky, která byla původem Polka, měla v sobě Irene i stopy italské krve. V době, kdy Němci obsadili Sudety, včetně Zábřehu – přestože byla nejméně polovina obyvatel města českého původu – studovala už druhým rokem ve Francii. A protože vrátit se domů bylo nebezpečné, rozhodla se přestěhovat do Velké Británie. Do WAAF byla přijata v roce 1940. Díky tomu, že hovořila plynně německy, získala místo ve skupině, která prováděla odposlech korespondence posádek letounů německé Luftwaffe. V roce 1943 bylo vyhověno její žádosti, aby byla přemístěna k české sekci RAF. Stala se příslušnicí 310. Sqdn, kde také poznala svého muže Aloise Pátečka a v lednu roku 1944 se za něho provdala. Mezi její přítelkyně patřila zejména Dolly Šperková, která si později vzala za manžela Eduarda Prchala, a Věra Uhlířová. Betty byla demobilizována v květnu 1945, jenom několik týdnů před narozením syna. Její muž se vrátil do ČSR a ona ho později následovala. Ale už v roce 1946 se rozhodli vrátit do Anglie a v září 1948 emigrovali do Kanady. Po smrti svého manžela se provdala za dávného anglického přítele Wardena.

Poznámka:
Jména žen nejsou v materiálech VHA uvedena. V archivu RAF je však možno najít i jména Angličanek, manželek československých letců.