Seznam letců RAF, kteří odešli do SSSR

jméno

čís. RAF

datum odchodu padli

BALA Jaroslav

62562

31/10/44

BEINHAUER Karel

67957

31/10/44

BOROVEC Rudolf

81885

01/02/44   - † 09/11/44

FAJTL František DFC

82554

01/02/44

HEJZLAR Josef

787259

31/10/44

HLUČKA Stanislav

787058

31/01/44

HUSMAN Richard

787319

31/10/44

HRUŠKA Antonín

82521

03/03/45

CHÁBERA František

115117

01/02/44

IVANIČ Ludevít

788029

31/10/44

JANŠTA Karel

102553

31/03/45

JUCHELKA Karel

60872

31/10/44

KLÁN Jan

83228

01/02/44

KOCFELDA Pavel

149254

31/01/44

KRŮŤA František

158014

31/01/44

KUDRNKA Eduard, MUDr.

162528

19/03/45

LOUCKÝ František

787437

31/01/44

MARGOLIUS Josef

787034

31/10/44

MOTYČKA Tomáš

156826

31/01/44 - † 15/10/44

MRÁZ Bohuslav

787603

31/01/44 - † 07/10/44

MUROŇ Josef

60605

31/10/44

NAVRÁTIL Antonín

81897

31/10/44

REJTHAR Stanislav

82570

01/02/44

ROSÍK Vítězslav

85215

03/03/45

RYPL František

81900

15/08/44

ŘEZNÍČEK Jiří

159266

31/01/44

ŘEHÁK Josef

788028

31/10/44

SEHNAL Jiří

112322

01/02/44

SKOPAL Jan

788208

31/01/44

SLÍPKA Hugo

124204

31/10/44

STEHLÍK Josef

104693

01/02/44

STUDENÝ Jaroslav

82577

31/10/44

ŠROM Leopold

159847

31/01/44

ŠTIČKA František

158966

31/01/44

ŠTRÉGL Josef

82576

15/08/44

TOCAUER Stanislav

788044

31/01/44

VACULÍK František

787378

31/01/44   - † 20/09/44

VALOUŠEK Ladislav

787597

31/01/44

VENDL Antonín

787685

31/01/44

VYSLOUŽIL Josef

787372

31/10/44

K vytvoření seznamu byly použity materiály VHA: Index propuštěných z RAF 318/C III-3b/1/123 a tzv. prezentační kartičky z oddělení MO pečujícího o naplnění zákona 255/46 sb.

John Sigmund uvádí ve svém seznamu navíc jména:
KRUPICA Rupert -  788225
PARDUS Josef -  787366

V seznamu VHA je také uvedeno jméno Jaroslava PECKY.


Vzápětí po podpisu československo-sovětské smlouvy začala mezi čs. letci, umístěnými na jednotlivých britských leteckých základnách, proskakovat zpráva o tom, že určitá část z nich bude přemístěna do Sovětského svazu.
Zpráva byla pravdivá, vycházela totiž z jednání, která vedl dr. Beneš se sovětskými představiteli a Inspektorát čs. letectva i MNO začínaly ještě v roce 1943 činit první přípravy. Rozhodující slovo však mělo Air ministry, neboč vyčlenění jakéhokoliv počtu letců ze svazku RAF patřilo výhradně do jeho kompetencí.
Také Moskva dala o sobě znát, když na první seznam asi čtyřiceti vybraných pilotů reagovala tak, že polovině z nich odmítla z důvodů jejich protikomunistického smýšlení vydat vstupní víza. Znamenalo to určitou revizi, ale zároveň to mělo být výzvou i varováním. Tímto kádrováním museli naši letci projít díky síti agentů NKVD, kteří nesporně sloužili nejen v sovětských zpravodajských službách a v moskevské centrále, ale přirozeně i ve Svobodově východní čs. armádě.
Počátek roku 1944 byl ve znamení pečlivého výběru jednadvaceti čs. letců, kteří dne 31. ledna odjeli z letecké základny čs. 134 Airfeldu do skotského přístavu Glasgow, z něhož vypluli dne 21. února lodí Reina del Pacifico přes Gibraltar
na Středozemní moře a zamířili k Suezskému průplavu. Výběrem skupiny pověřili Britové Group Captaina Josefa Dudu,
velitele stíhacího letectva na Fighter Command. Po schválení Inspektorátem čs. letectva a MNO byl jejím velením pověřen škpt. let. František Fajtl.
Po čtrnáctidenní plavbě vstoupila čs. letecká jednotka v Suezu na pevninu, pokračovala vlakem do Teheránu a odtud se počátkem dubna ve dvou částech letecky přesunula do Moskvy.
Dne 3. května 1944 vznikla v Ivanově první československá letecká jednotka v SSSR. Po přecvičení na sovětské bojové technice byli čs. letci v krátké době připraveni k nasazení na sovětsko-německé frontě.
(Podle knihy M. Z. Dudy Agónie svědomí, str. 259-260)