Příslušníci čs. zahraničního vojska, kteří přišli ze Středního východu a v lednu 1943 doplnili čs. letecké jednotky RAF

(materiál VHA 27/14, v závorce jsou uvedena krycí jména některých z nich)

ADÁMEK Jindřich

HERMAN Isidor /HEŘMAN Ivan/

AMBROZEK Stanislav

HIRSCHFELD Arnošt

BARVÍŘ Rudolf

HOCH Karel

BAUER Otto

HOLL Štěpán

BEDNÁŘ Antonín

HOMOLKA Václav

BENEŠ Adolf

HOPTA Pavel

BILAVČÍK Miroslav

HOŘEJŠÍ Josef

BILÍK Ladislav

HOSTÁŠEK Josef

BLAHO Štefan

HRUŠÁK Ilja /HUNTER/

BOK Bedřich

CHMELÍK Jaroslav

BOLEK Gustav

CHOVANEC Josef

BRTVA Emanuel

IVÁNEK Boleslav

CIESAR Martin

JANČA Ján

ČAPEK Václav

JARMARA Alois

DANĚK Jaromír

JELÍNEK Josef

DAVID František

KADLČÍK Václav

DEUTSCH Konrád /DUBSKÝ/

KASAL Adolf

DIAMANT Max

KAUDERS Vilém

DIVINA Stanislav

KAUFMANN Adolf

DOČKAL Karel

KAVÁLEK František

DOLEŽAL Jaroslav

KELLNER Robert

DORNIAK Martin

KIŠKA Josef

DROŽDIAK Štefan

KLEIN Bohdan Erich

DUTKA Josef

KNOLL Václav

FIALKA Karel

KOBLOVSKÝ Robert

FIRSOV Nikola

KOHN Kurt /KOSTA/

FRÜHMAN Helmuth /ČERMÁK/

KOLÁČEK Jaroslav

FUČÍK František

KOPECKÝ Zdeněk

FUCHS Pavel

KOROŠ Pavel

GÄRTNER Rudolf

KOŠŤÁL Josef

GEIER Josef /GÁJER/

KOTLÍN Stanislav

GLASNER Evžen

KRATOCHVÍL Miloslav /BITTON/

GREGOR Jan

KRÁL František /NOVÁK/

GRIMM František

KREBS Oskar

GUTMAN Majer Moric

KRÉZEK Bohumír

HAŠLAR Josef

KRYMLÁK Václav

HAYEK Arnošt

KŘENEK Karel

HÁJEK Jaroslav

KUBÁT Alois

KUČERA Josef

SKÁKAL Ladislav

KYLAR Oldřich

SKLENÁŘ Bohumil

LEBOVIČ Bernard /PETERS/

SKOUMAL František

LEITENSDORFER Václav

SLAVÍK Miroslav

LICHÝ Jan

SNÍDAL Ladislav

LINKA Oldřich

SOBOTA Miroslav

LIPA Zdeněk /LEXA/

SOCHOR Vladimír

LOPUCH Andrej

SOUDEK Rudolf

LOVĚTÍNSKÝ Jaroslav

SPIEGEL Mikuláš

LÖBL Leopold /LUKÁŠ/

SVÁTEK Karel

LUKÁŠ Vojtěch

ŠANDA Karel

MACURA Karel

ŠANTRŮČEK Miloslav

MACHEK Otakar

ŠMÍD Bořivoj

MALÝ Milan

ŠOFRANKO Julius

MARŠÍK Josef

ŠTĚPÁN Karel

MEISSNER Werner

ŠTĚPÁNEK Jakub

MEZULÁNÍK František

ŠTRÉGL Karel

MIKULA Stanislav

ŠUSTR Jan

MORGENSTERN Jiří

ŠVERMA Arnošt

MRVÍK Antonín

TAUBER Pavel

NAGY Ladislav Štěpán

TOMEK Hanuš /TREULICH/

NEMÉTH Dezider

TOMKO Ján

NOVÁČEK Jindřich

VANĚK Vladimír

NOVÁK Valentin

VAŠEK Antonín

ONDRÁK Bohumil

VELVARSKÝ Bohuslav

OPLATKA Adolf /BRDSKÝ Petr/

VÍTEK Ladislav

OTTA Karel Stanislav

VLACHÝ Jaroslav

PADEVÍT Antonín

VRÁNA Jaroslav

POLACH Jaroslav /GEORGE/

VRBA Pavel

POLÁČEK Jiří

VRBIČAN Adam

POPPER Bedřich

VRCHOTKA Antonín

PORUBČAN Michal

WECHSBERG Pavel /VRANSKÝ/

PROCHÁZKA Rudolf

WEINGARTEN Jindřich

REISER Karel Axel

ZAHRADNÍČEK Vlastimil

ROUBÍK Jan

ZAJÍČEK Karel

ŘÍKOVSKÝ Miloš

ZAPLETAL Jaroslav

SAXL Jaroslav

ZEMAN Boris

SEDLÁČEK Jaroslav

ZEZULKA Alois

SCHNITZLER Matonia Bohdan

ZIKMUNDÍK Jaroslav

LEICHTER Imrich /LOM/

ZOUL Stanislav

VÁRADY Matěj

ŠTĚPÁNEK Miroslav /SCHER Majer/

ŠMAHEL Konrád - ?

TOUŠEK Zdimír - ?

Bohuslav Velvarský a Čestmír Sládek, kteří jsou autory knihy Tobrúcká krysa stíhačem, uvádějí ve svých vzpomínkách jméno dalšího letce, který přišel ze Středního východu. Je jím Rostislav BRHEL. Opírají se přitom o materiál londýnského ministerstva národní obrany z 10. března 1943, v němž je uveden i Karel VÁLEK a Karel HÁJEK – ve skutečnosti jde o HÁJKA Jaroslava. Konrád ŠMAHEL a Zdimír TOUŠEK jsou uvedeni v závěru s otazníkem, protože k RAF podle dostupných pramenů nenastoupili.

John Sigmund uvádí ve svém seznamu ještě další jména:
BRHEL Rostislav 
MIKULÁŠTÍK Josef Bohdan
NEBESÁČEK Alois 
OESTERREICHER Robert
STERN Jan Jiří
ŠTĚTKA Štěpán
VÁLEK Karel
ZÁBŘESKÝ František