Poselství ministerského předsedy Velké Británie Winstona S. Churchilla Čechům a Slovákům u příležitosti druhého výročí mnichovské dohody

Dnes je druhé výročí mnichovské dohody, data, na něž svět bude vždy vzpomínat pro tragickou oběť, kterou přinesl československý lid v zájmu evropského míru. Naděje, jež vzbudila tato dohoda v srdcích civilizovaného lidstva, byly rozbity. Za šest měsíců zrušili nesvědomití muži, kteří řídí osudy Německa, všechny slavnostní sliby a zničili dohodu s bezohledností, která odkryla celému světu pravou podstatu jejich bezuzdné ctižádosti. Ochrana, kterou vám Hitler vnutil, byla klamem a pláštíkem přivtělení vaší kdysi tak kvetoucí země do tak zvané větší říše. Místo ochrany vám přinesl pouze morální a hmotné zpustošení a dnes stoupenci onoho velkého a snášenlivého humanisty prezidenta Masaryka jsou pronásledováni se záměrnou surovostí, která má málo příkladů v moderních dějinách.

V této hodině vašeho mučednictví zasílám vám toto poselství:
Bitva, kterou my dnes ve Velké Británii bojujeme, není pouze bitvou naší. Je to také vaše bitva, ba je to bitva všech národů, které dávají přednost svobodě před bezduchým otroctvím. Je to boj civilizovaných národů za právo žít vlastním životem a způsobem, jaký si samy zvolily. Představuje pudový odpor, který lidstvo má k tyranii a neosobnímu univerzalismu. V celých dějinách žádný evropský národ neprokázal větší životnost než váš a dnes opět váš lid podal důkazy své odvahy v protivenství. Zde v Británii jsme přivítali s pýchou a vděčností vaše vojáky a letce, kteří přišli nebezpečnými cestami, aby se účastnili s úspěchem stále větším této bitvy o Velkou Británii, která je také bojem o Československo. O nic méně upřímný není náš obdiv k těm Čechům a Slovákům, kteří dávají v sázku životy a ještě více než životy na domácí frontě, aby vzněcovali odpor proti utlačiteli tak krutému a bezcitnému.

Právě proto, že oba bojujeme o zásadní podmínky lidského slušného života, jsme rozhodnuti, že ani náš boj, ani váš boj nebude marný. Proto jsme také odmítli uznat jakékoliv brutální výboje Německa ve střední Evropě a kdekoliv jinde; proto jsme uznali prozatímní československou vládu v této zemi a proto jsme učinili obnovu československých svobod jedním ze svých hlavních válečných cílů. Pevností a rozhodností, dvěma vlastnostmi, jež naše národy stejně sdílejí, dosáhneme těchto cílů. Buďte dobré mysli, hodina vašeho osvobození přijde. Duše svobody je nesmrtelná; nemůže zahynout a nezahyne.