Příslušníci RAF, kteří bojovali v letech 1936-1939 v internacionálních brigádách ve Španělsku

Jméno - index Jméno  - index
BEHRIK Štefan - P

KUBÍK František - S

BELEŠ Andrej - P

MAREŠ František - S

BITTNER Josef - L

MAZÁČEK Jaroslav - P

BOLFÍK Rudolf - P

MELICHÁREK Vojtěch - S

DUNDA Michal - P

MICHAL Karel  - S

FALBR Richard - P

NOVÁK Josef  - S

FEDOR Bartoloměj - S

NOVÁK Ladislav - P

FENCL František - S

NOVOTNÝ Václav - S

FIALA Rudolf - S

OBERHEL Josef  - P

HARTMAN Jaroslav - S

PEŘINA Karel  - S

HAVRÁNEK František - S 

ROTTER Vilém - S

HEINDL František - P

SCHMIDT František - P

HORÁK Václav - S

SELICHAR Oldřich - P

HRŮZA Josef - P

ŠMÍDA Josef  - P

JEŘÁBEK Jan - S

STÁREK Karel  - S

KAHAN Josef - S

STACH Jan  - P

KAŠPÁREK Josef - S  

UHLÍŘ Jaroslav  - P

KOCMAN Vincenc - P

VALŮŠEK Josef  - P

KOMÍNEK Josef - S

VESELÝ Jan  - S

KOVANDA Jaroslav - P

VONDRÁČEK František - S

KREJČÍ Josef - P

ZEMAN Karel  - S

KŘIVÁČEK František - P

TĚŠÍK Jan  - PVysvětlení indexů:
P – podle kartotéky interbrigadistů VHA
L – jmenované uvádí František Loucký ve své knize Mnozí nedoletěli
S – seznam Johna Sigmunda zpracovaný podle archivních pramenů z Velké Británie