Příslušníci RAF, kteří pracovali před válkou v Baťových závodech (ať už v naší zemi nebo v zahraničí)

BAUER Jiří

NECHVÁTAL Bořivoj

BRHEL Rostislav

NERADIL Jan

BŘEZOVSKÝ František

NEUMANN Stanislav

DIVINA Stanislav

NOVÁK Jan /HOLBA Juan/

DOLEŽAL Oldřich

PAVLÍK Emil

DOUBAL Adolf

PAZOUREK Vladimír

DROBNÍK Josef

PEPRNÍČEK Jan

FIALKA Karel

PETRUCHA Jaroslav

GREGOR Arnošt

PILÁT Adam

HADRÁVEK Jan

PÍPA Josef

HALA Jaroslav

PODHAJSKÝ Jiří

HANZL Vladimír

POSNER Erich

HAVLÍČEK Vladimír

POSPÍCHAL Karel

HOLEŠ Bohumil

PRÁGL Josef Alois

HOLMAN Ladislav

PRCHAL Eduard

HORÁK Josef

PŘIBYL Karel

HRADIL Josef

RANOFREJ Bartoloměj

HRALA Josef

RÁČEK Josef

HRŮZA Josef

REMENÁR Jozef

CHMELÍK Jaroslav

ŘEHOŘ František

JANKOVIČ Karel

ŘEZNÍČEK Jiří

KAUER Jaroslav

SAMEK Jaroslav

KNAP František

SKÁCILÍK František

KOCFELDA Pavel

SOUKUP Vladimír

KOTIBA František

SVOBODA Jan

KRÁL František

ŠÁCHA Stanislav

KRÁL Ludvík

ŠEBESTÍK Josef

KRUTIL František

ŠEDA František

KRUŽÍK Bedřich

ŠERHANT Jan

KUBÁŇ Jan

ŠEVČENKO Jaroslav

KUDĚLKA Josef

ŠIŠKA Alois

KUDLÁČ Pavel

ŠPALEK Josef

KŘENEK Karel

ŠTRÉGL Karel

LANDSFELD Jaroslav

ŠUSTR Jan

LAZAR Jan Rudolf

VACEK Albert

MAZŮREK Ludvík

VACULÍK František

MÜLLER Bedřich

VALÁŠEK Karel

NAVRÁTIL Antonín

VELVARSKÝ Bohuslav

NAVRÁTIL František

WAGNER Jan

NEČAS František

ZIKA Jan

Bohuslav Velvarský, který je spolu s Čestmírem Sládkem autorem knihy Tobrúcká krysa stíhačem, uvádí ve svých vzpomínkách jména dalších baťovců: Františka FUČÍKA, Karla MACURY, Ilji HRUŠÁKA, Miloslava ŠTĚPÁNKA a Václava KADLČÍKA.
Příslušníci RAF, kteří bojovali v letech 1936-1939 v internacionálních brigádách ve Španělsku.